Fjärrvärme i Nora

I Nora driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten. Fjärrvärmen började byggas 1962 i Nora och 1975 togs nuvarande värmeverket på Kvarnbacken i drift.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Nora består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Dom största kunder är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden AB. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls förbrukning av fossil energi och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en biobränslepanna med kondensor. 2013 kompletterades anläggningen med en pelletspanna som medför att hela 99% av produktionen producerads med biobränsle. Vi levererar ca 30 GWh fjärrvärme per år.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Nora finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter och lokaler. Vid intresse, kontakta kundansvarig för individuell offert.

Priser

Kontakt

Adress: Kvarnbacken 2, 713 30 Nora
Telefon: 023-103 13
E-post: vast@solorbioenergi.com

Felanmälan
Dygnet runt, tel: 023-103 13

Regionchef
Hans Birger, tel: 070-310 49 10
hans.birger@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 070-525 91 89
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Kenneth Malm, tel: 070-525 99 94
kenneth.malm@solorbioenergi.com 

Driftansvarig
Mattias Göransson, 070-396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com