Fjärrvärme i Svenljunga

Under 1983 beslutades att etablera ett fjärrvärmenät i Svenljunga och basera detta kring ångcentralen som etablerats av ELMO, det lokala garveriet. En fastbränslepanna som baserades på torv och flis etablerades 1985.

Verksamheten i Svenljunga Energi som levererade fjärrvärme och ånga till ELMO övertogs 2001 av IQR AB och 2008-2010 byggdes rosterugnen om och försågs med avancerad rökgasrening.
Solör Bioenergi övertog verksamheten under 2011.

Priser

Kontakt

Tel: 010-199 02 50
Adress: Elmogränd, 512 50 Svenljunga

Felanmälan
Helgfria vardagar 07:00 – 16:00
Tel: 010-199 02 50

Övrig tid, tel: 023-103 13

Regionchef
Hans Birger, tel: 070-310 49 10
E-post: hans.birger@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Tony Bengtsson, tel: 070-207 21 80
E-post:tony.bengtsson@solorbioenergi.com

Administrationsansvarig
Hans Birger, tel: 070-310 49 10
E-post: hans.birger@solorbioenergi.com