Fjärrvärme i Vårgårda

Vårgårda Ångfabrik förser i dagsläget ca. 100 abonnenter i Vårgårda med värme.

Temperaturen ut från panncentralen i nätet varierar mellan 85°C- 115°C beroende på ute temperatur. Returtemperaturen är ca. 50°C

Vi producerar ca 40 GWh ånga/år, 20 GWh som går till företagen som använder den i sin produktion och 20 GWh till fjärrvärmenätet .

Kontakt

Besöksadress: Jungmansgatan 1A, 62151 Visby
Postadress: Box 1192 62122 Visby
Telefon: 0498-291550
Fax: 0498-291559
E-post: vargarda@rindi.se