Om vår fjärrvärmeproduktion

Vi levererar fjärrvärme på 43 orter

Solör Bioenergi Fjärrvärme bedriver fjärrvärmeverksamhet på ett flertal orter i Sverige. För att du som kund skall känna dig trygg så är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region är expertis med lång branscherfarenhet anställd för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

grafik_fjarrvarme

Våra kunder

Vi vänder oss till privatpersoner samt mindre och medelstora kommuner och industrier vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.

I Solör Bioenergi koncernen ingår även Rindi Energi AB med dotter- och intressebolag som levererar fjärrvärme på elva orter i Sverige och två i Polen, se www.rindi.se.