Fjernvarme samt
produksjon av biobrensel

Solør Bioenergi er en ledende markedsaktør på fornybar energi basert på trevirke. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter.

Mer om oss

Mer om fjernvarme

Fjernvarme til 8000 kunder

Solør Bioenergi leverer fjernvarme på fire steder i Norge. Vi henvender oss til mindre og mellomstore kommuner samt industrivirksomhet både når det gjelder etablering og drift av anlegg for leveranser av ferdig varme, damp og el.

Biobrensel, miljøterminaler og pellets

Når du velger vårt biobrensel vet du at du får produkter av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Vi produserer blant annet pellets og briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet hvilket garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.