Solør Bioenergis briketter


Når du velger Solør Bioenergis briketter vet du at du får briketter av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det innebærer briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet hvilket garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Miljøvennlig varme på lokale råvarer, 100% trebriketter lages av biprodukter fra skogsindustrien i form av sag- og kutterspon samt avkapp. Råvaren tørkes ned til 10-12% fuktighet og komprimeres under høyt trykk til briketter av trefiber med veldig høyt energiinnhold. Briketter av tre er et fornybart brensel som inngår i naturens kretsløp, så når du fyrer med Solør Bioenergis briketter bidrar du til et bærekraftig samfunn.

Kjøpt Solør Bioenergis briketter

Briketter selges og distribueres til kunder i Sverige og Norge ved hjelp av egne spesialutrustede lastebiler. På lengre avstander benyttes også eksterne transportører.

Pellets

Når du velger Rindi Pellets vet du at du får pellets av høy kvalitet og som krever minimal håndtering. Det innebærer briketter med et høyt energiinnhold, lav askeandel med en høy densitet hvilket garanterer en jevn forbrenning, lite vedlikehold og høy kostnadseffektivitet.

Energigjenvinning

Solør Bioenergi Recycling tilbyr en helhetsløsning innen gjenvinning av utrangert trematerialer. Vi tar ansvar for at materialene tas vare på og energien gjenvinnes på en miljøvennlig måte.