Fjärrvärme i Vårgårda

Vårgårda Ångfabrik förser i dagsläget ca. 100 abonnenter i Vårgårda med värme.

Temperaturen ut från panncentralen i nätet varierar mellan 85°C- 115°C beroende på ute temperatur. Returtemperaturen är ca. 50°C

Vi producerar ca 40 GWh ånga/år, 20 GWh som går till företagen som använder den i sin produktion och 20 GWh till fjärrvärmenätet .

Kontakt

Vårgårda Ångfabrik AB
Hjultorpsgatan 2
447 35 Vårgårda
info@vargardaangfabrik.se
Tel: 0322 – 62 55 80

Anläggningschef
Luigi de Barone
barone@vargardaangfabrik.se
Tel: 0322-62 55 80
Mobil: 070 – 55 111 69

Fakturafrågor
Annika Hederstedt
annika.hederstedt@solorbioenergi.com
Tel: 0498-29 15 50